Respiration

oesloes-feb16 vesloesValgmenighed1
vesloesValgmenighed2 vesloesValgmenighed3

Vesløs valgmenighedskirke, Hanherred. Her har jeg aner.
Altertavlen viser Jesus der gør den blinde seende ved Jerikovejen, og der står: Bliv seende din tro har frelst dig. Det er fra Lukasevangeliet kap 18, vers 35-43:

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.« Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

vesloes-mark vesloes-kirkesilhouet
vesloes-kirke-sol vesloes-kirkevindue

Endnu en kirke, Vesløs kirke på Vesløs Mark. Kirken havde en åben dør ind til våbenhuset, og en lukket trædør ind til skibet. Dørens udskæring er bevingede evangelister, Mennesket er Matthæus, Ørnen er Johannes, Løven er Marcus og Oksen er Lucas.kirkedoerI byen Vesløs ligger også en kro der holder bal og tager imod selskaber. Og et kunstgalleri der også forhandler vin og deslige.

Fra februar 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *