Respiration

oesloes-feb16 vesloesValgmenighed1
vesloesValgmenighed2 vesloesValgmenighed3

Vesløs valgmenighedskirke, Hanherred. Her har jeg aner.
Altertavlen viser Jesus der gør den blinde seende ved Jerikovejen, og der står: Bliv seende din tro har frelst dig. Det er fra Lukasevangeliet kap 18, vers 35-43:

Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.« Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.

vesloes-mark vesloes-kirkesilhouet
vesloes-kirke-sol vesloes-kirkevindue

Endnu en kirke, Vesløs kirke på Vesløs Mark. Kirken havde en åben dør ind til våbenhuset, og en lukket trædør ind til skibet. Dørens udskæring er bevingede evangelister, Mennesket er Matthæus, Ørnen er Johannes, Løven er Marcus og Oksen er Lucas.kirkedoerI byen Vesløs ligger også en kro der holder bal og tager imod selskaber. Og et kunstgalleri der også forhandler vin og deslige.

Fra februar 2016

Sandelig

Kastrup Kirke. Svend Wiig Hansen, Det sårede menneske, 1974

 

Jeg ku’ vis’ dig Kastrup / I knæ

Jeg ku’ give dig storbyens bedste brug af beton
Til ormende sig, bløde sæder i område hvor
Hunde må løbe frit
Har græs og nåle til at svale hale i
Her er en rund badesal på vandet, her er beton at cykle og til at gå på, det føles godt på den
Nivelerede måde
Som du trives med

Her er sand og vand

Jeg ku’ give en is eller en wienerschnitzel til højre eller kebab til venstre, som du lyster
Her er Cirkus Summarum, det ku’ vi se hvis I var med
Her er min veninde
Der har arbejdet sig baldret til kl. 20 i dét cirkustelt nu i aften
Hende kender jeg, hun inviterer os hjem til sig, i en fortryllet have hvor træ kan tale

Du skal se Kastrup kirke
Hil det menighedsråd der hidkaldte Svend Wiig Hansen
Den giver mig lyst til at skrive
I Herrens Ånd, så kærligt, raffineret. Så omfavnende
Et svar et ønske en tak til Faderen, til Sønnen og
Til Helligånden, som gør livet værd at leve

Du må se min have
Min Fars stenhave og gode dram
Kunst

En bid af mig