At være hjemme

Det kunne være under Fyret, i klitterne over Hirtshals strand, hvor et bunkerbatteri fra anden verdenskrig toner frem. Det kunne være i en bunker i Stasis gamle hovedkvarter i Silkeborg. Der er ammunitionsbunkers ved både strand, by og i skovene i Danmark og Europa. 
Ved at bringe en langt tidligere historisk periodes våben ind i en nyudgravet ammunitionsbunker, bliver en historisk perspektivering mulig. 
Måske kan et nutidigt, fredselskende våbensprog opstå?

Her har jeg rod?

Renæssancen vil ind i det 10. bunkerbatteri?. Herreds- og byvåben er identitetsmarkører der måske ligeså umærkeligt som de store levn fra anden verdenskrig, har medvirket til at forme vores nationale, regionale, kommunale og i særdeleshed personlige selvforståelse og identitet. Vores oplevelse af egne og af geografiske grænser er også påvirket heraf.

Har bunkerne stadig noget at sige til os? Hvad adskiller et våben og et logo? Har skjold værdi for mennesker i dag? Hvad betyder det for os, og hvad skal vi med det?

Projektet vil fejre at læren om våbensprog (Heraldik) faktisk opmuntrer til nytegning. Arbejdet omhandler de visuelle symboler og det billedsprog som har overlevet på kommuners og herreders våben og segl igennem århundreder. Stort set de samme for vore forfædre, som for os.

 

Projektelementer

 • Kunstudstilling/ Samskabt våbensamling i ammunitionsbunkers o.a.

  Udstilling af nytegnede herreds- og byvåben i og på ammunitionsbunker (JegLer.dk, samarbejdspartnere og deltagere).

 • Workshops om våbenskjold/ by- og herreds-våben

  Workshopforløb for børn, unge, voksne. Udformer, udstikker, støber og/eller bemaler et jubilæumsvåben til at tage med hjem. Mulighed for at bidrage med værker til kunstudstilling. 

  Ressourcer om Heraldik, læren om brugen af våbenmærker og våbenskjold.

Ønskede samarbejdspartnere

 • Vendsyssel Historiske Museum (vil gerne bidrage med viden ift. formidling og med marketing, foreslår Byjubilæet som koordinator. Møde m. Anne Dorthe Holm og Jens-Christian Hansen d. 12/10-2018)
 • Hjørring kommune (vil gerne sparre og kan ikke påtage sig indledende mødekoordinering. Foreslog Skoletjenesten som samarbejdspartner. Jvf. telefonmøde med Dorte Reinholdt og Leif Lund Jacobsen d. 30/11-2018.
 • Skoletjenesten – Christine Lund Jacobsen foreslog samme dag oprettelse i BMMK-regi og tilbød videre dialog.)
 • Dialog indledt april 2019 med Danmarks eneste Kgl. våbenmaler Ronny Andersen. Gode muligheder for faglig sparring og faglig overbygning. Endvidere bindeled til Heraldisk Selskab.
 • BMMK, UMMK…
 • Kunstprojektet BunkerLove
 • BunkerLove kunstnere i P.S 
 • Foreningen Blomsterbunker 
Jeg Ler – Galleri
Jeg Ler – Galleri
Jeg Ler – Galleri
Jeg Ler – Galleri