New Disciples

Vol 2.
DA // Ind til videre tre skulpturer. Stentøj med coboltoxyd
EN // So far consists of three sculptures. Stoneware with cobolt oxide

Vol 1. // DA – Glaseret stentøj
Da jeg nåede til den tolvte skulptur, indså jeg at serien kun lige er begyndt. Den første er den grønne serie, som er lavet i 2017-18 og blev afsluttet i 2019 med den tolvte, der har både grøn og kobolt i sig. Inspireret af Peter Brandes’ tegninger fra Egypten til tekst af Simon Grotrian i digtsamlingen Vi Ofrer Nathalie, 2012. Og inspireret af Arthur Putnams sfinxer i San Fransisco.

Vol 1. // EN – Glazed stoneware
Vol 1 is the green series of avian humanoid sculptures made in 2017-18 and finished the 12th one in 2019. By then I knew The New Disciples have to be an ongoing sculpture project to me. Inspired by Peter Brandes’ drawings from Egypt in Simon Grotrian’s ‘Vi Ofrer Nathalie’ (We Sacrifice Nathalie), 2012.
And inspired by the Arthur Putnam sphinxes in San Fransisco.

Showing all 12 results