Stress i Danmark koster
14 milliarder om året

guldfiskblender35.000 danskere er hver dag sygemeldt med stress og hver femte dansker har en depression i løbet af sit liv. Depression er en af de største sygdomsbyrder i verden, kun toppet af fedme og type 2-diabetes, der i lighed med depression er stressrelateret. Højt selvoplevet stressniveau er forbundet med en stor risiko for eksklusion fra arbejdsmarkedet og forøget risiko for tidlig død. Efter tre måneders sygemelding mindskes sandsynligheden for at vende tilbage til job med 70%.

Selvom stress-prognoserne kun er opadgående og trods massiv viden om de menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med stress, har det længe kun været medicinalindustrien der har budt på svar, i særdeleshed lykkepiller. Det er en kæmpe industri. Men stress er ikke en sygdom. Det er en helt naturlig psykofysiologisk reaktion på overbelastning, som kan have helt forskellig karakter.

alchemy
Fra Manly Palmer Hall collection of alchemical manuscripts, 1500-1825 via The Public Domain Review: The Surreal Art of Alchemical Diagrams

Tre ud af fem depressionsdiagnoser er ’falsk positive’. Danske læger bruger spørgeskemaer som understøttende vurdering 220.000 gange årligt i Danmark jævnfør DR-programmet Sygdom søges. Lægerne får 200,- oveni konsultations-tarif pr. spørgeskema.

Et tab af tristhed er sket ved at to ugers ubrudt nedtrykthed er blevet lig med depression. Lægernes diagnosemanual er nu endda uden sorgklausul. Man kan derfor sygemeldes med diagnosen depression hvis man f.eks. sørger over en nærtståendes død.

Halvdelen af befolkningen er generte, og for det kan man få diagnosen social fobi eller social angst. Indadvendte kan medicineres, så de kan få lyst til at gøre sig bemærket. Det er jo dét arbejdsmarkedet gerne vil have. Du skal være ‘udadvendt’. Det betragtes som mere givende.

Det er godt at/ hvis læger ikke er blege for at langtidssygemelde mennesker under pres.

Løsningentraekram

Samfundets massive fremprovokering af stress har gjort kunstterapi til et anliggende for stater verden over, og også for Danmark. Det er stadig i sin vorden som national strategi og overbevisning at  alternativet til lykkepiller findes i tæt samarbejde med natur og kultur.

I fire danske kommuner kan borgere i et nyt pilotprojekt (2017-2020) ordineres Kultur på recept. Det skal ibrugtage og bevise kunst- og kulturaktiviteters gavnlige og langsigtede virkning. Også kaldet: tilvejebringe evidens.

Mere om Kultur på recept i Kultur og Sundhedsfremme og om Kunstruters tilgang i Kunstpause.

Kilder, mere læsning

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save