Projekter

mix af ansættelser, projekter, partnere og erfaring

Første halvår 2018 og ad hoc har jeg samarbejde med Kirsten Kristensen som er formand for foreningen LIVKOM og direktør i sit eget firma. Begge har adresse på Himmelbjerggården. Hun og foreningen arbejder med IVK, Ikkevoldelig Kommunikation, som er en proces udviklet af Marshall Rosenberg, og hvis\' ånd og certificering holdes i ave af Center for Nonviolent Communication. Det handler om konfliktmediering og hjertekontakt. På de helt store og de helt små linjer. Respekt!

Stiftet af Anette Raaby og er i en transformation til at blive Center for Systemisk Opstilling, der holder uddannelse, workshops, retræter og rådgivning med systemisk ledelse og organisationsopstiling som omdrejningspunkt. Jeg arbejdede med ny hjemmeside fra 2017 og frem til midten af 2018, hvor jeg også færdiggjorde grunduddannelsen i systemisk Organisationsopstilling på Himmelbjerggården. Anette Raaby har været en stor støtte og jeg anbefaler hende varmt. Det er en rigtig spændende uddannelse hun har lavet.

I juli 2017 lavede jeg i samarbejde med PotentialeHotellet indhold til potentialehotellet.dk. Arbejdet bestod både i at definere indholdet, skrive det og tage billeder og lave opsætning i Wordpress. Efterfølgende lavede vi i samarbejde med Infoserv et nyt layout og en ny version gik live i februar 2018. Det kører og medarbejderne opdaterer selv hjemmesiden.

Blå Kors
Arbejdede i Nov-Dec. 2016 freelance med en fundraising-opgave og var i 2014-15 projektansat som fundraiser i kommunikationsafdelingen. Jeg havde også fornøjelse af at lære Blå Kors Genbrug og flere enheder i landet at kende. Udover at ansøge store danske fonde om midler til projekter for socialt udsatte børn og voksne, bestod arbejdet i at etablere samarbejde af forskellig karakter med private virksomheder og andre foreninger. Her anlagde vi en CSR-vinkel og en socialøkonomisk vinkel. Bl.a. blev der etableret samarbejde med OK Fonden om socialøkonomisk \'virksomhed i virksomheden\', nemlig Café Himmelblå i Blå Kors Genbrugscenter i Horsens.

Flere store fonde bakker i dag flot op om Blå Kors Danmark, som arbejder for socialt udsatte særligt ift. misbrugsproblematikker og med børn i famlier med misbrugsproblemer.

Det viste brochuremateriale blev lavet i 2015 fra Blå Kors til virksomheder, og er lay-outet af Davids Redesign.

BunkerLove er et kunstnerisk projekt som fra 2012-2016 var en forening som jeg stiftede sammen med Nikkie Dahm og Andi Debel. Koordinerede festivalerne med Nikkie Dahm og Inge Tranter. Inge deltog fra starten, ligesom Ligesom Erik Peitersen og Meile Sposmanyte. Også andre aktivister, kunstnere og partnere har spillet væsentlige roller i projektet.

Min rolle har i høj grad været konceptuel, strategisk, koordinerende/ kuraterende og skrivende. Foreningen har lavet festivaler med site-specifikke kunstoplevelser i Furreby, Hirtshals, Grønhøj og også været i Museumscenter Hanstholm, Hjørring, Aalborg, m.m. og har rejst en million kroner til kunst i sin levetid. I 2016 transformerede BunkerLove til et kunstprojekt og deltog i KK44 Festival i Silkeborg, med \'Ceremoni for bunkers\'. I 2017 genskabte Inge Tranter Blomsterbunker til Naturmødet, og har siden udvidet et projekt i Hirtshals med Morten Poulsen og Janice Hunter der opbygges frem til Hirtshals byjubilæum. Anja Korsgaard, Andrew Zealey og Rikke Mapstone udvikler performances til Kulturmødet, Magic Mandorla i 2017 og Wish boats i 2018 og til Hirtshals byjubilæum 2019, inspireret af Inge.

Hjemmesiden er lavet i Wordpress og Stickleback hjalp i 2014 med at klargøre til tysk indhold, det var lovligt optimistisk.

Læs hvad Stickleback.dk har hjulpet med, de hoster fortsat siden.

Udvidet digitalt visitkort med overblik.
Nikoline Werdelins hjemmeside er designet i Wordpress af Mico.dk, og jeg blev involveret i 2015 da teksten skulle flyttes, opdateres og søgeoptimeres fra en tidligere hjemmeside. I denne proces fik vi bl.a. lavet en template til Dramatik, som er en væsentlig del af Nikolines kæmpestore virke. Er fortsat tilknyttet på ad hoc-basis.

Soegaard.nu

Vurdering

“Jeg er meget tilfreds med resultatet og glæder mig til at arbejde videre med \"visionerne\" for siden, sammen med Sanne. Mange tak for indsatsen, det har været en stor hjælp for mig og Søegaard, at vores \"ansigt ud af til\", så hurtigt blev genetableret - og efter min opfattelse med et langt bedre resultat end det vi havde før. Tak for det! :-)”
Mads Søegaard, leder af Søegaard

Hjemmesiden blev lavet i januar 16 i samarbejde med Sanne Schomburg Klestrup Hansen. Hun er miljøterapeut på deltid hos Søegaard, som er et bosted for 14 unge mennesker.

Udfordring: Usikre webforhold
Søegaard havde brug for ny leverandør af hjemmesiden og brug for at også ikke-tekniske brugere kan redigere i tekster på hjemmesiden. De ønskede en ny start.

Løsning: Wordpress & Sannes designidé
Wordpress er mit klart foretrukne cms, og hvis folk kan mestre et Word-dokument kan de også hurtigt forstå Wordpress. Hjemmesidens tekst var allerede god og gennemarbejdet, så den blev blot søgeoptimeret og justeret en smule. Sanne har taget de gode billeder til hjemmesiden og ville gerne vise dem sammen med nogle cirkler og kasser i forskellige farver. Købt! Enkelt, udtryksfuldt, smukt.

Der blev tilføjet en blog for at muliggøre hjemmesiden som løbende talerør, måske endda med pædagogisk sigte.
Stickleback.dk hjalp med udviklingsmiljø, flytning m.m., tak for det.

Tidsforbrug
1 uges arbejde til selve hjemmesiden.
En del løs tid ift. planlægning, forventningsafstemning, tekniske udfordringer ifm. hostingleverandør. Overlevering efter aftale.

Apartments in Copenhagen for days, weeks or months.

Hjemmeside i Drupal i 2011. Det var på det nærmeste Geek girl community\'et som insisterede på en Drupal-løsning, da hjemmesiden var case ved en af vores teknologi-workshops. Halibut - som jeg også mødte via Geek girls - hjalp med den tekniske udførsel og overtog projektet. Siden har hay4you fået en ny flot og enkel side.

Jeg har arbejdet med digital marketing for SAS Institute i to ansættelser á to år fra 2005-2010 (med FolkeFerie imellem) som marketingmedarbejder og senest som marketingchef for det digitale område på nordisk plan.

SAS Institute er international markedsleder udi Business Analytics og flere gange udnævnt som \'Best Place to Work\' i kategorien multinationale virksomheder. SAS betjener store private og offentlige kunder.

FolkeFerie.dk

Jeg arbejdede som Web Manager for FolkeFerie i 2006-7, på et tidspunkt hvor virksomhedens \'Turnaround\' for alvor tog fart. Der skulle laves en ny hjemmeside, der kunne sameksistere med egenudviklet bookingsystem o.a. I et team på tre - webredaktør Lise Brink Andersen og webmaster Morten Rold - fik vi i samspil med resten af marketingafdelingen, it og salg lavet en ny hjemmeside. Med i projektet var dwarf, Episerver og IIH.

Arbejdet bar frugt: salget på hjemmesiden blev ligesom trafikken fordoblet og bl.a. introduktion af en julekalender (det var fremme i skoene på tidspunktet) battede i antallet af email permissions.

Fra dette arbejde har jeg min primære erfaring med B2C. Hjemmesiden har siden forandret sig med FolkeFerie.

Bredt marketingansvar for digital såvel som trykt kommunikation, dokumentation og markedsføring i Europa og USA (2000-04).

Kommunikationsfokus på salg via content marketing, messer, workshops, foredrag, PR og produktudvikling.

Jeg har haft de fineste læremestre og kolleger fra dette job, inkl. Amerikanske læremestre inden for PR.
Arbejdede med søgeteknologi og adfærdsanalyse til private og offentlige virksomheder. I både eget web-regi og ifm. partnerskaber arbejdede vi med Microsoft CMS, MSIB, Episerver, Sharepoint, Sitecore o.a..

IT-Kompetence (2014)
Underviste hos IT-Kompetence i Sociale Medier for virksomheder.

Jeg er åben overfor at holde kurser sammen med andre.

USA Today/ CCI Europe (1998-99)
Jeg har intens undervisningserfaring fra mit allerførste job i it-branchen i 1998-99 hos CCI Europe, udstationeret som underviser for journalister og redaktører på USA Today, som dengang lå i Washington D.C.. 400 mennesker i hold af otte på hhv. to-dages kursus for journalister og tre for redaktører. Jeg lavede undervisningsmateriale sammen med redaktør Bob Barbrow, og min medunderviser Jerry Williams. På etagen over havde jeg to ligesindede kolleger Christina Melchior og Sanya Gertsen Petersen som underviste grafikere og designere i LayoutChamp på to-ugers kurser. Det er os tre på billederne.

Jeg har også undervist i afgrænsede emner typisk for kolleger, partnere og kunder i mine ansættelser for Mondosoft og SAS Institute.

Jeg har lavet dansk oversættelse af filmen Edens Ark af Marcelo Felix. Originalsproget er portugisisk, men jeg har oversat fra den engelske version. Det er en multinational nok universel film om hukommelse og håb.

Filmen er præmieret på en række internationale filmfestivaler og blev vist på dansk i Cinemateket under Copenhagen Art Week i 2013.

Marcelo Felix har også lavet to kortfilm til kunstprojektet BunkerLove.

Jeg oversætter gerne særligt guld igen.
Jeg har uopfordret oversat nogle af Louise Juhl Dalsgaards digte til engelsk.

Jeg har arbejdet med pr, undervisning og marketing på engelsk og dansk i mine ansættelser hos CCI Europe, SAS Institute og Mondosoft. Jeg samarbejder med professionelle korrekturlæsere.